Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Văn hóa, văn nghệ
Thông báo lịch ráp sân khấu và lịch thi Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV lần XI năm 2013

THÔNG BÁO

Lịch ráp sân khấu và lịch thi

Hội diễn Văn nghệ truyền thống HSSV lần XI năm 2013

 

Sau cuộc họp bốc thăm ngày 17/04/2013, Ban tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV lần XI năm 2013 thông báo lịch ráp sân khấu và lịch thi của Hội diễn như sau:

I.       Lịch ráp sân khấu:

1.      Thời gian: Ngày 07,08,09/05/2013.

2.      Địa điểm: Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần Q.3

 

Ngày

Thời gian

Đơn vị

Ghi chú

07/05/2013

08h00 – 10h00

Khoa TCNH

 

10h00 – 12h00

Khoa XHH – CTXH – ĐNA

 

13h00 – 15h00

Khoa NN

 

15h00 – 17h00

Khoa KT – KT

 

09/05/2013

08h00 – 10h00

Khoa XD&Đ

 

10h00 – 12h00

Khoa QTKD

 

13h00 – 15h00

Chương trình ĐTĐB

 

15h00 – 17h00

Khoa CNTT

 

10/05/2013

08h00 – 10h00

Ban TCCN

 

10h00 – 12h00

Khoa KT&L

 

14/05/2013

13h00 – 15h00

Khoa CNSH

 

 

II.   Lịch thi Vòng Chung kết:

1.      Thời gian: Ngày 13,14,15/05/2013.

2.      Địa điểm: Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần Q.3

 

Ngày

Thứ tự

Đơn vị

Ghi chú

13/05/2013

 Đoàn 1

Khoa TCNH

 

Đoàn 2

Khoa XHH – CTXH – ĐNA

 

Đoàn 3

Khoa NN

 

14/05/2013

Đoàn 1

Khoa KT – KT

 

Đoàn 2

Khoa XD&Đ

 

Đoàn 3

Khoa CNSH

 

Đoàn 4

Khoa QTKD

 

15/05/2013

Đoàn 1

Chương trình ĐTĐB

 

Đoàn 2

Khoa CNTT

 

Đoàn 3

Ban TCCN

 

Đoàn 4

Khoa KT&L

 

 

III.Vòng Chung kết xếp hạng:

1.      Thời gian ráp sân khấu: Vào lúc 13h00 – Ngày 17/05/2013 (Thứ Sáu).

2.      Thời gian thi: Vào lúc 19h00 – Ngày 18/05/2013 (Thứ Bảy).

3.      Địa điểm: Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần Q.3

 

* Lưu ý:

-         Các Khoa/Ban/CTĐTĐB thực hiện đúng theo lịch thi và ráp sân khấu của Ban tổ chức.

-         Các Trưởng đoàn tập trung đội văn nghệ của đơn vị mình tại Hội trường 601 trước giờ thi 15 phút để Ban tổ chức điểm danh, kiểm tra hồ sơ và thuận tiện cho việc di chuyển vào Hội trường biểu diễn.

-         Nhắc nhở cổ động viên của đơn vị mình không được tặng hoa giữa chương trình, chỉ được tặng hoa sau khi kết thúc chương trình dự thi.

 

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

 

Trân trọng.

TIN VẮN