Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Khác
Thông báo thực hiện đăng ký thông tin học sinh - sinh viên ngoại trú HK2, NH: 2012 - 2013
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo về việc thực hiện đăng ký thông tin học sinh - sinh viên ngoại trú HK2, NH: 2012 - 2013 như sau:

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện đăng ký thông tin học sinh – sinh viên ngoại trú

HK2, NH 2012 - 2013

 

Căn cứ “Quy chế công tác Học sinh - Sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM”;

Nhằm tăng cường công tác quản lý Sinh viên, cập nhật cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc cung cấp thông tin đến Sinh viên, nay phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo tất cả Học sinh, Sinh viên của nhà trường thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú Học kỳ II năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:

1.      Đối với tất cả Sinh viên bậc Cao đẳng - Đại học phải thực hiện đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú theo các bước sau:

·        Vào trang web trường: http://www.ou.edu.vn/Pages/default.aspx

·        Chọn mục “Dịch vụ sinh viên”:  http://dichvu.ou.edu.vn

·        Chọn chuyên mục “Xem điểm rèn luyện /ĐK ngoại trú/ Xem DS BCS lớp/Xem DS CVHT/ Thẩm tra bằng Hệ Chính quy”: http://dichvu.ou.edu.vn/dvsv2012/Main/

·        Chọn mục “ĐK Ngoại trú”.

2.      Đối với Học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp liên hệ nhận mẫu và nộp giấy xác nhận ngoại trú cho Ban Trung cấp chuyên nghiệp.

3.      Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 05/05/2013. Sau thời gian này Sinh viên không đăng ký sẽ bị trừ điểm Đánh giá kết quả rèn luyện và không có thông tin từ trường thông qua dữ liệu đăng ký sẽ không được quyền khiếu nại.

Mọi thắc mắc yêu cầu Học sinh – Sinh viên liên hệ các Khoa/Ban/Chương trình đào tạo đặc biệt hoặc Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên (Phòng 009, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 – ĐT: 08.39302146), để được hướng dẫn.

Đề nghị các HSSV quan tâm thực hiện.

TIN VẮN