Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Khác
Thông báo về việc Danh sách sinh viên không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú Học kỳ 2,năm học 2012-2013
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo về việc Danh sách sinh viên không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú Học kỳ 2,năm học 2012-2013 như sau:
 

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú

Học kỳ 2, năm học 2012 – 2013

 

Căn cứ QĐ số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 “v/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM” và tình hình thực hiện việc đăng ký ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy bậc Cao đẳng, Đại học;

Căn cứ theo mục 2, điều 11, chương 5 Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM hệ chính quy” phòng CTCT&HSSV thông báo “Danh sách sinh viên không đăng ký ngoại trú HK2, năm học 2012 – 2013” với tổng số 745 sinh viên (Danh sách đính kèm);

Những sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ bị trừ 2 điểm rèn luyện HSSV tại mục a, điều 2 trong phiếu đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2013 – 2014.

Mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên vui lòng liên hệ Khoa, Chương trình đào tạo đặc biệt, Phòng CTCT&HSSV.

Đề nghị các sinh viên quan tâm thực hiện.

 Nhấn vào đây để xem danh sách chi tiết

TIN VẮN