Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Khác
Thông báo về việc Thực hiện đăng ký thông tin học sinh - sinh viên ngoại trú HKI/ NH 2013-2014

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo về việc Thực hiện đăng ký  thông tin học sinh - sinh viên ngoại trú HK1/ NH 2013-2014 như sau:

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện đăng ký thông tin học sinh – sinh viên ngoại trú

HK1/NH 2013 – 2014

 

 

Căn cứ QĐ số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 “v/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM” ;

Nhằm tăng cường công tác quản lý Sinh viên, cập nhật cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc cung cấp thông tin đến Sinh viên, nay phòng CTCT&HSSV thông báo tất cả sinh viên của nhà trường thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú Học kỳ III năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

  1. Đối với tất cả Sinh viên bậc Cao đẳng - Đại học phải thực hiện đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú theo các bước sau:
  • Vào trang web trường: http://www.ou.edu.vn/Pages/default.aspx
  • Chọn mục “Dịch vụ sinh viên”:  http://dichvu.ou.edu.vn
  • Chọn chuyên mục “Xem điểm rèn luyện /ĐK ngoại trú/ Xem DS BCS lớp/Xem DS CVHT/ Thẩm tra bằng Hệ Chính quy”: http://dichvu.ou.edu.vn/dvsv2012/Main/
  • Chọn mục “ĐK Ngoại trú”.
  • Chọn “Học kỳ: 1 – Năm học 2013 – 2014”.

2. Thời hạn đăng ký:

  • Đối với Tân sinh viên khóa 2013: đến hết ngày 15/11/2013.
  • Đối với sinh viên khóa 2012 trở về trước: đến hết ngày 30/11/2013.

Sau thời gian này Sinh viên không đăng ký sẽ bị trừ điểm Đánh giá kết quả rèn luyện và không có thông tin từ trường thông qua dữ liệu đăng ký sẽ không được quyền khiếu nại.

Mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên liên hệ các Khoa/Chương trình đào tạo đặc biệt hoặc Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên (Phòng 009, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 – ĐT: 08.39302146), để được hướng dẫn.

           Đề nghị các sinh viên quan tâm thực hiện.
TIN VẮN