Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; HSSV tiêu biểu
Thông báo về việc tuyên dương sinh viên
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo về việc tuyên dương sinh viên nhặt được máy laptop như sau:

THÔNG BÁO

Về việc tuyên dương sinh viên

 

         Trường ĐH Mở Tp.HCM trân trọng tuyên dương sinh viên:

Nguyễn Kiều Khanh – MSSV: 1154030191

Sinh viên lớp: NH11DB01 ngành Ngân hàng thuộc Chương trình đào tạo đặc biệt

Lý do: nhặt được Laptop của bạn tại cơ sở Võ Văn Tần trao cho tổ bảo vệ trả lại người mất.

Nay nhà trường thông báo đến toàn thể HSSV được biết.

        Trân trọng.

TIN VẮN