Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy trình giải quyết công việc

A. CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH:

1. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

(Tải các phụ lục hướng dẫn thực hiện tại đây)

2. Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản

3. Nội quy Nơi làm việc của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

4. Phương án Bảo vệ Trường

5. Tóm tắt Quy định quản lý

6. Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch năm học

7. Quy định về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của Trường

8. Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của Trường

9. Quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị của Trường

10. Quy định về công tác văn thư của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

11. Quy định về đón, tiếp khách và công tác lễ tân của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


B. CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC: (đính kèm Công văn số 17/HCQT ngày 04/3/2014 của Phòng Hành chính - Quản trị về Quy trình thực hiện công tác Hành chính - Quản trị)

1. Quy trình thực hiện công tác Phòng Hành chính - Quản trị

đính kèm mẫu 1 - Dự trù trang thiết bị phục vụ cho năm học

đính kèm mẫu 2 - Đề cương xây dựng dự án thiết bị đào tạo

đính kèm mẫu 3 - Dự trù vật tư, dụng cụ thí nghiệm, mẫu vật

 

2. Quy trình mua sắm hóa chất, mẫu vật dụng cụ thí nghiệm, vật dụng phục vụ giảng dạy, thực tập

đính kèm mẫu 3 - Dự trù vật tư dụng cụ thí nghiệm, mẫu vật

đính kèm mẫu 4 - Kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

 

3. Quy trình thu hồi tài sản

đính kèm mẫu 5 - Giấy đề nghị thu hồi tài sản

đính kèm mẫu 6 - Biên bản thu hồi tài sản

 

4. Quy trình thanh lý tài sản

đính kèm mẫu 7 - Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

đính kèm mẫu 8 - Biên bản thanh lý tài sản cố định

 

5. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị

đính kèm mẫu 9 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị

 

6. Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị

đính kèm mẫu 10 - Phiếu đề nghị sửa chữa

 

7. Quy trình báo thất lạc tài sản

đính kèm mẫu 11 - Báo thất lạc tài sản

 

8. Quy trình Bố trí xe công tác

đính kèm mẫu 12 - Phiếu yêu cầu xe

 

9. Quy trình cung cấp nước uống

10. Quy trình đăng ký lịch tuần

11. Quy trình điều chuyển tài sản

12. Quy trình nhập tài sản thu hồi về kho

13. Quy trình soạn thảo văn bản, trình ký và lưu trữ văn bản

14. Quy trình trình ký Ban giám hiệu

Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.