Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức học tập
Nguồn thông tin du học các nước nói tiếng Anh

Nếu bạn đang có ước mơ hoặc dự định du học tại một trong các nước nói tiếng Anh trong tương lai, có thể bắt đầu từ những trang web sau đây để tìm kiếm nguồn thông tin cần thiết ban đầu (bao gồm nhiều thông tin về học bổng, hệ thống giáo dục của từng nước, thủ tục visa,…).

Đây là những trang web cung cấp thông tin chính thức của từng nước.

- Úc: http://www.vietnam.idp.com/vietnam/trang_chủ.aspx

- Mỹ: http://educationusa.state.gov/

- Anh: http://www.educationuk.org/Vietnam/

- Canada: http://www.educationau-incanada.cahttp://www.duhoc-o-canada.com

- New Zealand: http://www.newzealandeducated.com/

- Singapore: http://app.singaporeedu.gov.sg/asp/index.asp