Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đoàn hội
Câu lạc bộ tiếng Nhật NIKO NIKO
Nhằm tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh để sinh viên có thể giao lưu, rèn luyện và phát huy khả năng chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, Khoa Ngoại Ngữ đã cho ra đời nhiều câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật cũng như các chương trình thường niên thu hút sinh viên trong và ngoài trường tham gia. Một trong số đó là Câu lạc bộ (CLB) tiếng Nhật NIKO NIKO. 
Link: https://www.facebook.com/Nikoniko.clbtiengNhat.DHMoTphcm/?ref=ts&fref=ts