Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chứcThS.  Phan Thị Thu Phương

Phụ trách Phòng

Email: Phuong.ptt@ou.edu.vn  


ThS. Lê Thị Vũ Anh

Phó Trưởng phòng

Email: Anh.ltv@ou.edu.vn


ThS. Trần Lê Trọng Phúc

Phó Trưởng phòng

Email: Phuc.tlt@ou.edu.vn


Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

Email: Anh.np@ou.edu.vnPhạm Minh Dzu

Chuyên viên

Email: Dzu.pm@ou.edu.vnTrần Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Email: Hang.ttht@ou.edu.vn


Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

Email: Hung.np@ou.edu.vn


Nguyễn Thanh Hùng

Chuyên viên

Email: Hung.nt@ou.edu.vnNguyễn Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

Email: Loan.ntn@ou.edu.vn

Phùng Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

Email: Ngoc.ptk@ou.edu.vnCao Thị Hà Phương

Chuyên viên

Email: Phuong.cth@ou.edu.vnTrần Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

Email: Quyen.ttl@ou.edu.vn

  


Nguyễn Minh Trí

Chuyên viên

Email: Tri.nm@ou.edu.vnVũ Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

Email: Truc.vtt@ou.edu.vn

Nguyễn Huỳnh Vũ Duy

Chuyên viên

Email: Duy.nhv@ou.edu.vn