Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

Email

1

Phan Thị Thu Phương

Phụ trách

Phuong.ptt@ou.edu.vn

2

Lê Thị Vũ Anh

Phó TP

Anh.ltv@ou.edu.vn

3

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

Anh.np@ou.edu.vn

4

Phạm Minh Dzu

Chuyên viên

Dzu.pm@ou.edu.vn

5

Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

Hung.np@ou.edu.vn

6

 Nguyễn Thanh Hùng

 Chuyên viên

Hung.nt@ou.edu.vn

7

Nguyễn Đăng Hiễn

Chuyên viên

Hien.nd@ou.edu.vn

8

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

Loan.ntn@ou.edu.vn

9

Phùng Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

Ngoc.ptk@ou.edu.vn

10

Trần Lê Trọng Phúc

Chuyên viên

Phuc.tlt@ou.edu.vn

11

Cao Thị Hà Phương

Chuyên viên

Phuong.cth@ou.edu.vn

12

Trần Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

Quyen.ttl@ou.edu.vn

13

Nguyễn Minh Trí         

 Chuyên viên

Tri.nm@ou.edu.vn

14

 Vũ Thị Thanh Trúc

 Chuyên viên

 Truc.vtt@ou.edu.vn