Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hồ sơ tốt nghiệp
Danh sách sinh viên đã xét tốt nghiệp còn nợ hồ sơ
Phòng Quản lý đào tạo thông báo: Các sinh viên đã được xét tốt nghiệp còn nợ hồ sơ vui lòng bổ sung hồ sơ tại P.006 liên hệ Cô Phương Anh và làm thủ tục để nhận bằng tốt nghiệp.

 Xem chi tiết tại đây >>>>DANH SACH SV NO HO SO TN CAC HOC KY _new.pdf