Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch đào tạo năm học; Thông báo cho sinh viên; Thời khóa biểu
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH & GDTC 1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng - An ninh & GDTC 1 Đại học chính quy Khóa 2019.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết >>

Trân trọng thông báo./.