Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch xét tốt nghiệp
Kế hoạch xét tốt nghiệp ngày 4 tháng 5 năm 2012

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP

ĐỢT NGÀY 04/05/2012

1.     Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 5/2012 và đã được kiểm tra hồ sơ sẽ được Phòng Quản lý Đào tạo liên tục cập nhật trên trang web trường, chuyên trang Phòng Quản lý Đào tạo, chuyên mục “Tốt nghiệp – Văn bằng” từ ngày 17/02/2012 đến hết ngày 13/04/2012.

2.     Sau ngày 13/04/2012, các sinh viên chưa có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, đề nghị xét tốt nghiệp bổ sung sẽ làm thủ tục tại P 006A. Thời gian nhận đơn từ ngày 16/04/2012 đến hết ngày 27/04/2012.

3.     Các sinh viên đã có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng còn thiếu hồ sơ liên hệ Cô Phương Anh, P 006A để bổ sung hồ sơ đến hết ngày 27/04/2012. Sau ngày 27/04/2012, các sinh viên chưa bổ túc hồ sơ đầy đủ sẽ chỉ được cấp quyết định kèm theo bằng tốt nghiệp khi muốn điều chỉnh thông tin ghi trên bằng.

4.     Các sinh viên đã đăng ký học cải thiện ở học kỳ II và học kỳ I năm học 2011-2012 sẽ được tạm ngưng xét tốt nghiệp trong đợt tháng 5/2012 để chờ cập nhật điểm cải thiện.

5.     Các sinh viên đã đăng ký học cải thiện muốn xin xét tốt nghiệp ngày 04/05/2012 liên hệ P.006A để nộp đơn xin hủy môn học cải thiện (Vẫn phải hoàn thành đóng học phí theo quy định)

Sau ngày 27/04/2012, các sinh viên đủ điều kiện  tốt nghiệp sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt kế tiếp, dự kiến là ngày 03/08/2012  như đã thông báo trong kế hoạch tốt nghiệp năm học 2011-2012.