Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bằng 2 - Liên thông
Kết quả tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và Liên thông CĐ- ĐH 2015

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo kết quả tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và liên thông từ CĐ lên ĐH đợt thi ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2015 như sau:

1. Điểm trúng tuyển: (điểm tổng không được làm tròn)

1.1 Điểm trúng tuyển Đại học bằng thứ 2:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển (Tổng 2 môn)

1

Quản trị kinh doanh

9,0

2

Tài chính ngân hàng

9,0

3

Kế toán

9,0

4

Luật kinh tế

9,0

5

Ngôn ngữ Anh

10,0

Tổng cộng

 

1.2 Điểm trúng tuyển Liên thông CĐ - ĐH: (Điểm các môn thi phải từ 5,0 điểm trở lên)

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 3 môn)

1

Khoa học máy tính

19,0

2

Quản trị kinh doanh

23,25

3

Tài chính ngân hàng

23,0

4

Kế toán

22,75

5

Ngôn ngữ Anh

CN: Tiếng Anh thương mại

21,0

6

Ngôn ngữ Anh

CN: Phương pháp giảng dạy

18,5

Tổng cộng2. Kết quả điểm:

Lưu ý: Giấy báo trúng tuyển sẽ được gởi qua đường Bưu điện từ ngày 12/08/2015.

Đại học Bằng thứ 2 - ngành Quản trị kinh doanh

Đại học Bằng thứ 2 - ngành Tài chính ngân hàng

Đại học Bằng thứ 2 - ngành Kế toán

Đại học Bằng thứ 2 - ngành Luật kinh tế

Đại học Bằng thứ 2 - ngành Ngôn ngữ Anh

Liên thông CĐ - ĐH -ngành Khoa học máy tính

Liên thông CĐ - ĐH - ngành Quản trị kinh doanh

Liên thông CĐ - ĐH - ngành Tài chính ngân hàng

Liên thông CĐ - ĐH - ngành Kế toán

Liên thông CĐ - ĐH - Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại

Liên thông CĐ - ĐH - Ngôn ngữ Anh - Phương pháp giảng dạy

3. Thông báo nhận đơn xin chấm phúc khảo: Xem ở đây