Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020
Lịch thi
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2019-2020

  

Hệ Đại học chính quy Chương trình đại trà

Xem lịch thi

Hệ đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình Chất lượng cao

Xem lịch thi

Hệ Đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình liên kết với Đại học Flinder (Úc)

Xem lịch thi

Hệ Đại học chính quy - Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học Rouen (Pháp)

Xem lịch thi

Ghi chú:

 - Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 08/11/2019.

- Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại 'Thông báo trên trang Web của Phòng Khảo thí http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

- Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web của khoa Kế toán – Kiểm toán http://v1.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.