Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2017-2018 - Hệ văn bằng 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy
Lịch thi
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2017-2018 - Hệ văn bằng 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2017-2018, Hệ văn bằng 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

 

Xem chi tiết 

Lưu ý:

  • Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/07/2018.
  • Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang Web của Phòng Khảo thí http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx