Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2018-2019
Lịch thi
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2018-2019

 

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2018-2019

  

Hệ Đại học chính quy Chương trình đại trà

Xem lịch thi

Hệ đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình Chất lượng cao

Xem lịch thi

Hệ văn bằng 2 và Liên thông từ cao đẳng lên Đại học chính quy

Xem lịch thi

Hệ Đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình liên kết với Đại học Flinder (Úc)

Xem lịch thi

Hệ Đại học chính quy - Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học Rouen (Pháp)

Xem lịch thi