Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Hệ đại học chính quy
Lịch thi
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Hệ đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015, Hệ đại học chính quy

 

 

Xem chi tiết


Lưu ý:

  • Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 03/04/2015.
  • Danh sách thi và ca thi cụ thể của môn Nghiệp vụ báo chí (SEAS4215) theo sự hướng dẫn của giảng viên giảng dạy.
  • Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi và ca thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web của khoa Kế toán – Kiểm toán http://www.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.