Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch tiếp sinh viên & Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý đào tạo tiếp sinh viên các ngày trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6 tại cửa sổ 4, 5, 6,  phòng 005 tầng trệt.

Thời gian cụ thể:

  • Sáng: 08g00 đến 11g30
  • Chiều: 13g00 đến 16g30
Hoặc liên hệ qua:
  • Điện thoại: (028) 39.300.072;  (028) 39.300.210 - 500

(028) 39.307.696;  (028) 39.300.210 - 109