Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cho sinh viên; Tốt nghiệp - Văn bằng; Thông báo sinh viên; Kế hoạch xét tốt nghiệp
THÔNG BÁO Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2, đợt 3 năm học 2019-2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2, đợt 3 năm học 2019 - 2020

v Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt bổ sung:

-  Ngày xét tốt nghiệp (dự kiến): Thứ Hai, ngày 03/8/2020.

Nội dung xem chi tiết >>>

Trân trọng thông báo./.