Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời khóa biểu; Đăng ký môn học; Thông báo thời khóa biểu
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015

THÔNG BÁO

Từ ngày 25/02/2015,  Phòng Quản lý Đào tạo đã đưa lịch học của từng cá nhân sinh viên. Yêu cầu các bạn sinh viên kiểm tra và học theo lịch học trong thời khóa biểu cá nhân, do có một số lớp tách/hủy lớp hoặc đổi phòng học.

Xem Thời khóa biểu cá nhân tại địa chỉ:

http://dkmh.ou.edu.vn/xemlichhoc/edunet/xemlichhoc.php

(Mọi thắc mắc về thời khóa biểu học, sinh viên liên hê phòng Quản lý Đào tạo  vào sáng thứ 3 và sáng thứ 5 tại phòng 006 từ ngày 05/03/2015 đến 19/03/2015).