Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về việc điều chỉnh lịch môn Quản trị học (mã môn BADM1301) nhóm K9D1 và K9D2 Khoa Đào tạo đặc biệt
Lịch thi
Thông báo về việc điều chỉnh lịch môn Quản trị học (mã môn BADM1301) nhóm K9D1 và K9D2 Khoa Đào tạo đặc biệt

 

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo về việc điều chỉnh lịch môn Quản trị học (mã môn BADM1301) nhóm K9D1 và K9D2 Khoa Đào tạo đặc biệt thi vào ca 3 (13g00) ngày 08/01/2020 tại Võ Văn Tần

 

Xem chi tiết <Tại đây>