Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo điều chỉnh ngày thi môn Quản trị hiệu quả công việc (BADM3336) mã nhóm N51A - mã lớp B215QT1A – Khoa Quản trị kinh doanh
Lịch thi
Thông báo điều chỉnh ngày thi môn Quản trị hiệu quả công việc (BADM3336) mã nhóm N51A - mã lớp B215QT1A – Khoa Quản trị kinh doanh

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh ngày thi môn Quản trị hiệu quả công việc (BADM3336) mã nhóm N51A - mã lớp B215QT1A – Khoa Quản trị kinh doanh cụ thể:

Sinh viên sẽ dự thi ca 3 – ngày 22/01/2017 tại cơ sở Mai Thị Lựu (Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM).