Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tìm hiểu về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013
Tư vấn hướng nghiệp
Thông tin tìm hiểu về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013

PHẦN GIỚI THIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiền thân của Trường Đại học Mở TP. HCM là Viện Đào tạo Mở rộng được thành lập theo Quyết định số 451/TCCB ngày 15/06/1990 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, theo Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang trường Đại học công lập với tên gọi là trường Đại học Mở TP. HCM.”

1. Tầm nhìn: Đến năm 2020 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đứng trong tốp 10 trường được xã hội tín nhiệm về đào tạo chính quy, tập trung và là trường hàng đầu trong nước đào tạo không chính quy.

2. Sứ mạng của Trường Đại Học Mở TPHCM:“cơ sở đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, tại các điểm vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng hóa của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao cho đất nước”.

3. Mục tiêu của Trường Đại Học Mở TPHCM:“một trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng có uy tín, đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu được tiếp cận kiến thức đại học và sau đại học cho các đối tượng người học, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đào tạo có chất lượng, có khả năng thích ứng nhu cầu cao của xã hội, chú trọng nhu cầu học tập suốt đời của người học, cung cấp các chương trình theo nhu cầu người học”.

4. Giá trị cốt yếu:

                             Linh hoạt – Chất lượng – Hiện đại – Hiệu quả - Chuyên nghiệp.

 

  • Đa dạng các loại hình đào tạo: Chính quy, Từ xa, Vừa làm vừa học, Bằng thứ 2, Liên thông.
  • Chương trình đào tạo: Luôn được cập nhật, hiện đại, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội.
  • Phương pháp giảng dạy: chú trọng ứng dụng và thực hành, lấy người học làm trung tâm.
  • Môi trường học tập: tích cực, năng động, phương thức học tập linh hoạt.
  • Cơ sở vật chất: trang thiết bị giảng dạy và học tập luôn được cải tiến.

5. Thông tin các khoa: (nhấn vào tên khoa để xem chi tiết)