Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM)
Thông báo nhận giấy chứng nhận các lớp ngắn hạn khai giảng đợt tháng 10/2012

TT.NCTV&CGCN XD thông báo nhận giấy chứng nhận các lớp ngắn hạn khai giảng đợt tháng 10/2012, cụ thể như sau:

Các lớp khai giảng đợt tháng 10/2012:

- Lớp Autocad

- Lớp Etabs

- Lớp Sap

Thời gian nhận giấy chứng nhận: từ ngày ra thông báo (trong giờ hành chánh).

Địa điểm: Phòng 001 (tầng trệt), 97 Võ Văn Tần, P6, Q3.