Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM)
Thông báo nộp hình làm giấy chứng nhận Etabs_đợt tháng 3/2016

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công gnhệ xây dựng thông báo các học viên lớp Etabs+Safe khóa đợt tháng 3/2016 học từ ngày 29/03/2016 đến 28/04/2016 nộp hình 3x4 để làm giấy chứng nhận.

- Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo.

- Địa điểm nộp: VP.Khoa Xây dựng và Điện - P.801 (lầu 8), số 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM