Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy định về trình tự, thủ tục lập dự toán kinh phí, tạm ứng và thanh toán trong các hoạt động của Trường
Tin nội bộ
Quy định về trình tự, thủ tục lập dự toán kinh phí, tạm ứng và thanh toán trong các hoạt động của Trường
Để việc cấp phát kinh phí và thanh toán, quyết toán các khoản chi tiêu được thực hiện một cách thống nhất, nhanh chóng, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đơn vị, đồng thời bảo đảm các quy định về quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước. Phòng Tài chính - Kế toán xin thông báo quy định về trình tự, thủ tục lập dự toán kinh phí, tạm ứng và thanh toán trong các hoạt động của Trường như sau :
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE