Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động hợp tác
Seminar học thuật

Thông tin seminar học thuật 

Trường Đại Học Mở TPHCM - Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Seminar học thuật nghiên cứu tính chất phân tử ung thư vòm họng 
Trình bày: TS. Lao Đức Thuận
Sinh viên, học viên có nhu cầu tham dự vui lòng xem file đính kèm