Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Thong tin tuyen sinh

Thông tin tuyển sinh CNSH, các năm 2017-2022 - cập nhật mới

Các thông tin liên quan đến tuyển sinh 2017-2022 
(Thông tin được cập nhật liên tục)


THÔNG TIN CHUNG

1

Trang thông tin tuyển sinh

https://tuyensinh.ou.edu.vn

 

 

2

Trang fanpage tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn

 

 

 

 3

Điểm trúng tuyển qua các năm 2017-2021

https://drive.google.com/file/d/1W3ejmodbwsGumbum2IMWXFzd8m1n4cAJ/view

 

2017-2021

4

Điểm trúng tuyển 2022

https://tuyensinh.ou.edu.vn/thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2022-va-ket-qua-xet-tuyen

2022


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

5

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017

https://tuyensinh.ou.edu.vn/133-thong-tin-ho-tro-ky-thi-thpt-quoc-gia-va-cong-tac-tuyen-sinh-dai-hoc-2017

 

2017


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

6

Đề án tuyển sinh năm 2018

https://tuyensinh.ou.edu.vn/168-thong-tin-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2018-

 

2018

7

Công nghệ sinh học,

Công nghệ thông tin,

Khoa học máy tính,

Hệ thốngthông tin quản lý

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/969297573264877

 

2018

8

NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ (ngành Công nghệ Sinh học, Ngành Công nghệ Thông tin)

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/900419706819331

 

2018

9

Truyền hình trực tiếp chương trình tư vấn giới thiệu ngành công nghệ sinh học và các chuyên ngành, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/855337611327541

2018


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

10

Đề án tuyển sinh năm 2019

https://tuyensinh.ou.edu.vn/218-de-an-tuyen-sinh-2019-

(chinh-thuc)

2019


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

11

Đề án tuyển sinh năm 2020

https://tuyensinh.ou.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-2020-dieu-chinh

 

2020

12

Thông tin tuyển sinh năm 2020

https://tuyensinh.ou.edu.vn/255-(moi)-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020

 

2020

13

Giới thiệu chuyên sâu về khoa công nghệ sinh học - trường đh mở tp. Hcm

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/552682542004557

 

2020

14

Lives tream chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng du học cho sinh viên khoa công nghệ sinh học

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/3165654150111920

 

2020

15

Livestream công nghệ sinh học trong đời sống thường nhật

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/1573165002821953

 

2020

16

Công nghệ sinh học (cnsh) thực phẩm - ngành học chưa bao giờ hết hot

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/606519946887934

 

2020

17

Công nghệ sinh học y dược - ngành học thiết yếu của tương la

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/594874888119306

 

2020

18

Công nghệ sinh học nông nghiệp- ngành học phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/560152908269868

 

2020


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

19

Đề án tuyển sinh năm 2021

https://tuyensinh.ou.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2021

 

2021

20

Giới thiệu các ngành khoa CNSH

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/916019372543431

 

2021

21

Công nghệ sinh học - HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/910580113059280

 

2021

22

Livestream giới thiệu các ngành học thuộc khoa xã hội học - công tác xã hội - đông nam á học và khoa công nghệ sinh học

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/166061802325733

 

2021

23

Công nghệ sinh học - HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC với chủ đề “ ANH HÙNG THIÊN ĐỊCH CỦA SÂU HẠ

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/152164670178300

 

2021

24

Công nghệ sinh học - học mà chơi, chơi mà học - chuyện cổ tích vi sinh vật nội sinh

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/616053312937031

 

2021


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

25

Đề án tuyển sinh năm 2022

https://tuyensinh.ou.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022

 

2022

26

𝐂ô𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐜 - 𝐌𝐭 𝐩𝐡𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐭𝐡𝐢ế𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐜 𝐬𝐧𝐠!

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/991378738439568/

 

2022

27

Ngành học CNSH- Từ NCKH đến ứng dụng trong thực tiễn

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/991378738439568/

 

2022

28

Chọn ngành và hành trình đến với Khoa CNSH

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3309220522729444

 

2022

29

Công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

 

 

-                   https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/1406827716508472/

-                    

2022

30

Dinh dưỡng mùa thi

 

-                   https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/398869802183735/?__cft__[0]=AZXx6hcqDMLd77ToeClOB7EVWlFYW852KzUWEVwarbkefamiJu0cvkri-Wjl9NPzUru3txyo5qYTSXLLUqojwemvUt4OJPyhu_nDNJu47YnpJ4ZxSZE3xBBsPPlguJ8vxzH0RtS-Okcu16-lemVT9jUSg_8Idn-_0fFDJbKyKHmQ3w&__tn__=-UK-R

2022

31

Talkshow “Ứng dụng CNSH trong hỗ trợ sinh sản ở người, tạo giống cây trồng và vật nuôi” (Phát lại)

-                    

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/478632010771503/

 

2022

32

Khoa học thường thức: Anh hùng thiên địch (Phát lại)

https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/videos/447102547102755

 

2022