Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động
TUYEN DUNG

Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Bình Long tuyển dụng giảng viên phổ thông sinh học Điều kiện:

- Tốt nghiệp đại học các ngành Sinh Học, Công nghệ sinh học 

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Hồ sơ gửi về Cô Huyền: email: huyennguyen033@gmail.com