Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động
Tuyen dung CNSH Chan nuoi thuy san

CÔNG TY TNHH GREEN BIOMIX

Tuyển dụng: Nhân viên kĩ thuật CÔNG NGHỆ SINH HỌC mảng CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Lương: Từ 7 triệu đến 12 triệu

CÔNG TY TNHH GREEN BIOMIX

Tuyển dụng: Nhân viên kĩ thuật CÔNG NGHỆ SINH HỌC mảng CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Lương: Từ 7 triệu đến 12 triệu

Thông tin được đính kèm


MTCV-K__-Thuat-GreenBiomix-SEPT-2020-word.pdf