Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa, văn nghệ
Lịch tổ chưc hội diễn văn nghệ lần X năm 2011
Phòng Công tác chính trị và Học sinh Sinh viên thông báo lịch tổ chưc hội diễn văn nghệ lần X năm 2011

LỊCH TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ LẦN X NĂM 2011

  1. Lịch ráp sân khấu:

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Ngày

01

K.Tài chính – Ngân hàng

08h30 – 10h00

09/05/2011

02

Chương trình ĐTĐB

10h00 – 11h30

09/05/2011

03

Ban TCCN

13h30 – 15h00

09/05/2011

04

K.Kế toán – Kiểm toán

15h00 – 16h30

09/05/2011

05

K.Kinh tế & Luật

08h30 – 10h00

10/05/2011

06

K.XHH&CTXH

10h00 – 11h30

10/05/2011

07

K.Công nghệ SH

13h30 – 15h00

10/05/2011

08

K.Ngoại Ngữ

15h00 – 16h30

10/05/2011

09

K.Quản trị KD

08h30 – 10h00

11/05/2011

10

K.Công nghệ TT

10h00 – 11h30

11/05/2011

11

K.Xây dựng & Điện

13h30 – 15h00

11/05/2011

12

K.Đông Nam á học

15h00 – 16h30

11/05/2011

 

  1. Lịch thi vòng loại của các đơn vị:

 

TT

Ngày 13/05/20011

Ngày 14/05/20011

Ngày 15/05/2011

01

K.Tài chính – Ngân hàng

K.Kinh tế & Luật

K.Quản trị KD

02

Chương trình ĐTĐB

K.XHH&CTXH

K.Công nghệ TT

03

Ban TCCN

K.Công nghệ SH

K.Xây dựng & Điện

04

K.Kế toán – Kiểm toán

K.Ngoại Ngữ

K.Đông Nam á học

 

Ghi chú: Tất cả các đêm thi bắt đầu lúc 19h00 – Hội trường lầu 6 – 97 Võ Văn Tần Q.3

TIN VẮN