Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định
Quy định về chế độ khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khoá

Phòng Công tác sinh viên thông báo quy định về chế độ khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khoá

QUY ĐỊNH

Về chế độ khen thưởng cho sinh viên

đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 841 /QĐ-ĐHM ngày 28/10/2013) 

Thực hiện chính sách khen thưởng học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM quy định về chế độ khen thưởng của Trường cho sinh viên (SV) đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa như sau: 

I.             ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy (kể cả sinh viên Đại học bằng thứ hai, Hoàn chỉnh kiến thức.) 

II.          TIÊU CHUẨN CHUNG:

1.      Về tiêu chí điểm rèn luyện:

-         Có ý thức học tập và rèn luyện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Trường và của Bộ.

-         Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

-         Điểm đánh giá kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên (từ 80 điểm trở lên). 

2.      Về tiêu chí điểm học tập:

-         Kết quả học tập sau khi thi cuối kỳ được phép nợ 1 môn (1 môn < điểm 5 nhưng phải > điểm 4).

-         Chỉ xét theo số lượng môn học đăng ký theo kế hoạch đào tạo quy định của từng ngành (theo năm học; không tính môn học vượt, trả nợ). 

III.       XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG:

1.      Loại Xuất sắc:

§        Đạt 01 (một) trong các tiêu chí sau:

1.1 Được tặng Bằng khen cấp Trung Ương (như: Chính phủ, các Bộ ngành, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, Trung Ương Hội Sinh viên,.. ) hoặc Bằng khen của UBND Tỉnh, Thành phố về việc:

-         Đạt thành tích trong hoạt động và công tác Đoàn – Hội.

-         Tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh.

-     Đạt thành tích trong các hoạt động ngoại khóa về văn hóa, văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật,…

 

1.2 Được tặng Giấy khen cấp Tỉnh, Thành phố (như: các Sở, ban, ngành; Đoàn, Hội,… ), cộng thêm 1 tiêu chí được liệt kê trong tiêu chuẩn loại Tích cực. 

1.3 Tham gia vào các đội hình văn hóa văn nghệ, TDTT cấp trường. (có giấy xác nhận của đơn vị phụ trách đội tuyển). 

§        Hình thức khen thưởng:

-         Giấy khen đạt danh hiệu HSSV hoạt động ngoại khóa loại Xuất sắc do Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM tặng.

-         Mức thưởng: 800.000đ/HSSV. 

2.      Loại Tích cực:

§        Đạt 02 (hai) trong các tiêu chí sau:

2.1 Được tặng Giấy khen của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường hoặc Giấy khen cấp quận, huyện. 

2.2 Tham gia các cuộc thi học thuật và phong trào ngoại khóa do cấp Trường, cấp Khoa, CTĐTĐB tổ chức (có đạt giải). 

2.3 Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cấp Trường như Hội diễn văn nghệ cấp trường, Hội thao cấp Trường (có đạt giải). 

2.4 Là thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ cấp Trường, cấp Khoa, CTĐTĐB (có giấy xác nhận của đơn vị phụ trách).

 2.5 Là thành viên tích cực trong Ban tổ chức các hoạt động ngoại khóa do Khoa, CTĐTĐB, Trường chủ trì tổ chức (có giấy xác nhận của đơn vị phụ trách). 

2.6 HSSV là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường, Bí thư Đoàn Khoa, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Liên Chi hội trưởng Khoa, Liên Chi hội phó Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường hoặc lãnh đạo Khoa). 

§        Hình thức khen thưởng:

-         Giấy khen đạt danh hiệu HSSV hoạt động ngoại khóa loại Tích cực do Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM tặng.

-         Mức thưởng: 400.000đ/HSSV. 

3.      Một số trường hợp đặt biệt: Các Khoa, CTĐTĐB trình Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật đề xuất khen thưởng loại Xuất sắc hoặc Tích cực.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Việc khen thưởng các hoạt động ngoại khóa từng năm học sẽ được xét mỗi năm học một lần. Các bước thực hiện như sau:  

Bước 1:    Các Khoa, CTĐTĐB phổ biến cho toàn thể SV và hướng dẫn SV có thành tích trong các hoạt động ngoại khóa điền đầy đủ thông tin vào “Bảng kê khai thành tích” (mẫu 01). Các đơn vị: phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, phòng Hợp tác – Quản lý khoa học… cung cấp danh sách SV được khen thưởng trong các hoạt động ngoại khóa cấp Trường về văn hóa, văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật,… cho các đơn vị Khoa, CTĐTĐB để làm minh chứng xét khen thưởng. (Thời gian SV nộp hồ sơ về Khoa, CTĐTĐB: Tháng 2) 

Bước 2:    Các Khoa, CTĐTĐB lập danh sách và xét chọn những SV đạt tiêu chuẩn khen thưởng (mẫu 03) trình Trưởng Khoa, CTĐTĐB ký; sau đó tổng hợp toàn bộ hồ sơ gửi về phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên. Hồ sơ bao gồm:

-         Danh sách HSSV được đề cử xét khen thưởng.

-      Bảng điểm năm học (có xác nhận của phòng Quản lý đào tạo).

-    Bảng sao giấy khen đạt thành tích trong các hoạt động ngoại khóa.

(Thời gian các Khoa, CTĐTĐB nộp hồ sơ về phòng CTCT&HSSV: Tháng 4) 

Bước 3:    Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên tổng hợp danh sách và trình Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật HSSV thông qua. Sau đó trình Hiệu trưởng để ban hành quyết định công nhận.

(Thời gian ban hành Quyết định công nhận: Tháng 4) 

Bước 4:    Trao giấy khen và phần thưởng trong các buổi lễ tổng kết các hoạt động ngoại khóa cấp Trường như:

-         Chung kết xếp hạng và trao giải Hội diễn văn nghệ cấp Trường.

-         Lễ tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống cấp Trường.

(Thời gian trao giấy khen và phần thưởng: Tháng 5)

TIN VẮN