Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sinh hoạt công dân; Thông báo
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên học "Tuần lễ sinh hoạt công dân - SV" năm học 2015 - 2016 (dành cho sinh viên chưa học)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức cho sinh viên học "Tuần lễ sinh hoạt công dân - SV" năm học 2015 - 2016 (dành cho sinh viên chưa học)

Thực hiện kế hoạch số 1010/KH-ĐHM ngày 27/8/2015 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2015 – 2016; Phòng Công tác sinh viên thống kê và hiện có 1.460 sinh viên (khóa 2011, 2012, 2013, 2014) chưa tham gia học “Tuần sinh hoạt công dân - SV” do nhà Trường tổ chức (đính kèm danh sách sinh viên bị trừ 5 điểm rèn luyện do chưa tham gia học).

Nay Phòng Công tác sinh viên tổ chức cho những sinh viên chưa tham dự (danh sách đính kèm) đăng ký học theo lịch cụ thể như sau:

  1. Sinh viên đăng ký từ ngày 01/3/2016 đến ngày 10/3/2016 theo đường link: http://tinyurl.com/zp58xxt
  2. Thời gian và địa điểm học: Nhóm 1: 7h00 – 9h00; nhóm 2: 9h30 – 11h30, Chủ nhật, ngày 13/3/2016 tại Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM.
  3. Nội dung báo cáo:

-  Báo cáo theo nội dung yêu cầu của BGD&ĐT: Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị thực hiện (1,5 tiết).

-  Công tác Đánh giá kết quả rèn luyện online, Cố vấn học tập, CV online:

           Phòng Công tác sinh viên báo cáo (1 tiết).

4. Sinh viên tham dự phải đem thẻ sinh viên để thực hiện điểm danh, làm bài thu hoạch và viết cam kết nộp cán bộ quản lý lớp học vào cuối buổi học.

Đề nghị các Khoa hỗ trợ và thông báo đến sinh viên nghiêm túc thực hiện. Nếu không tham dự sinh viên tiếp tục bị trừ 5 điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 – 2016.

Trân trọng.

TIN VẮN