Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết; Sự kiện nóng; Thông báo - Văn bản; Tin tức; Sinh hoạt công dân
Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung nhóm lớp học "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2014 - 2015

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung nhóm lớp học "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2014 - 2015

Thực hiện kế hoạch số 979/KH-ĐHM ngày 28/8/2014 về “ Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2014 – 2015; Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch điều chỉnh và bổ sung nhóm lớp học “Tuần sinh hoạt công dân – SV” như sau:

1. Lịch học:

STT

Khoa

Lịch học cũ

Lịch học mới

1

Khóa 2013:

Khoa Kế toán kiểm toán

Chiều Thứ bảy, 4/10/2014

Sáng Chủ nhật, 5/10/2014

2

Khóa 2014:

Khoa Công nghệ sinh học,

 Khoa Công nghệ thông tin

Sáng Thứ ba, 7/10/2014

(buổi 2)

Tối Thứ ba, 7/10/2014

(buổi 2)

3

Khóa 2014 Hệ bằng 2:

Khoa Kinh tế và luật,

Khoa Kế toán kiểm toán, 

Khoa Ngoại ngữ,

Khoa Quản trị kinh doanh,

 Khoa Tài chính ngân hàng

Sáng Chủ nhật, 26/10/2014

 2. Thời gian học: Buổi Sáng: từ 7h00 đến 11h00; Buổi tối: từ 17h00 đến 21h00

 3. Địa điểm: Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM

Đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

TIN VẮN