Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết; Sự kiện nóng; Thông báo - Văn bản; Tin tức; Sinh hoạt công dân
Thông báo lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015 (có điều chỉnh) - Khoá 2014

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015 (có điều chỉnh) - Khoá 2014

Sinh viên tham khảo lịch SHCD năm học 2014 - 2015 điều chỉnh tại đây

Đề nghị toàn thể sinh viên khoá 2014 nghiêm túc thực hiện.

TIN VẮN