Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đánh giá kết quả rèn luyện; Tân sinh viên cần biết; Thông báo - Văn bản; Sự kiện nóng
Thông báo gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động cộng (trừ) điểm rèn luyện (áp dụng khoá 2014)

Phòng Công tác sinh viên thông báo gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động cộng (trừ) điểm rèn luyện (áp dụng khoá 2014)

Do hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online năm học 2014 – 2015 bị lỗi;

Nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên phòng Công tác sinh viên thông báo thời gian kiểm tra hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online năm học 2014 – 2015 (áp dụng đối với khoá 2014) sẽ được gia hạn đến 17g00 ngày 04/05/2015.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa để được tư vấn và hướng dẫn thêm.

Đề nghị toàn thể sinh viên khóa 2014 quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

TIN VẮN