Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết; Sự kiện nóng; Thông báo - Văn bản; Khác
Thông báo về việc đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Căn cứ QĐ số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 “v/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM”;

Nhằm tăng cường công tác quản lý Sinh viên, cập nhật cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc cung cấp thông tin đến Sinh viên, nay phòng Công tác sinh viên thông báo tất cả sinh viên của nhà trường thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú Học kỳ I năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

  1. Đối với tất cả Sinh viên hệ chính quy phải thực hiện đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú theo các bước sau:
  • Vào website trường:  http://www.ou.edu.vn/Pages/default.aspx
  • Chọn mục “Dịch vụ sinh viên”:  http://dichvu.ou.edu.vn/
  • Chọn chuyên mục: “Xem điểm rèn luyện/ĐK ngoại trú/Xem DS BCS lớp/Xem DS CVHT/Thẩm tra bằng Hệ Chính quy”

http://dichvu.ou.edu.vn/oucp/login.php?ref=aHR0cDovL2RpY2h2dS5vdS5lZHUudm4vb3VjcC9pbmRleC5waHA/

  • Đăng nhập “Mã số sinh viên” và chọn “Sử dụng mã SV đã nhập”
  • Chọn mục “Tiện ích khác” à “Đăng ký ngoại trú”. Nhập thông tin sinh viên gồm mã số sinh viên và mật khẩu đăng ký môn học à Thực hiện xác nhận mật khẩu.
  • Chọn “Học kỳ: 1 – Năm học 2014 – 2015” (học kỳ hiện tại).

+ Đối với sinh viên khóa 2013 trở về trước: sinh viên đọc kỹ các mục và cập nhật thông tin thay đổi (nếu có), trường hợp nếu không thay đổi thông tin đã đăng ký, sinh viên chỉ cần nhập mật khẩu cấp 2 và chọn mục “Lưu” để hoàn tất việc đăng ký thông tin ngoại trú, lúc này hệ hống sẽ hiển thị bảng “lưu thông tin thành công!!!”.

+ Đối với Tân sinh viên khóa 2014: sinh viên phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Sau đó sinh viên nhập mật khẩu cấp 2 và chọn mục “Lưu” để hoàn tất đăng ký thông tin ngoại trú, lúc này hệ hống sẽ hiển thị bảng “lưu thông tin thành công!!!”.

  1. Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2014.

Sau thời gian này Sinh viên không đăng ký sẽ bị trừ điểm 2 điểm trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 tại điều 4 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và không có thông tin từ trường thông qua dữ liệu đăng ký sẽ không được quyền khiếu nại.

Mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên liên hệ văn phòng Khoa hoặc Phòng Công tác sinh viên (Phòng 009, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 – ĐT: 08.39302146), để được hướng dẫn.

Đề nghị các sinh viên quan tâm thực hiện.

TIN VẮN