Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
📜Danh sách sinh viên DỰ KIẾN nhận HB KKHT HỌC KỲ 2 năm học 2019 - 2020 📜
Danh sách sinh viên DỰ KIẾN nhận HB KKHT HỌC KỲ 2 năm học 2019 - 2020 📜
Số lượng suất học bổng là 8% dựa trên quỹ học bổng và số lượng sinh viên của mỗi ngành, mỗi khoá. Do đó số suất học bổng và điểm sàn của mỗi ngành/khoá sẽ có sự chênh lệch. Sinh viên vui lòng so sánh với danh sách thuộc đúng ngành và khóa của mình.
📌Lưu ý:
- 1 số SV Khóa 2018, 2019 sẽ không được xét HB KKHT HK2 năm học 2019 -2020 vì các em đã được nhận học bổng khuyến khích học tập tuyển sinh( Tuyển thẳng, Thủ khoa, Á khoa , Thủ khoa ngành, Hợp tác.)
( Danh sách đính kèm: https://drive.google.com/.../1j0G9Be.../view... )
📌Quy định xét cấp học bổng: 
https://drive.google.com/.../1kc9ZFMK.../view...
📌Link danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT Học kỳ 2 năm học 2019 -2020: https://docs.google.com/.../1hqpGxpCR4ytJ0oKdDqv4.../edit...
📌 Điểm hiển thị trên danh sách KHÔNG TÍNH các môn ngoại ngữ phụ.
📌Tiêu chí:
1. Xếp loại học bổng (ưu tiên 1: Xuất sắc, Giỏi, Khá)
2. Điểm trung bình (ưu tiên 2: xếp loại Khá trở lên - trường hợp sinh viên có cùng xếp loại HB sẽ chọn sinh viên có ĐTB cao hơn)
3. Điểm rèn luyện (ưu tiên cuối: tối thiểu 65đ - trường hợp sinh viên có ĐTB bằng nhau sẽ chọn sinh viên có ĐRL cao hơn)
📌Các trường hợp không hợp lệ:
1. Trả nợ môn, học lại
2. Có môn thi dưới 4đ đối với K16 trở về sau
3. Môn học vượt sẽ không tính vào học kỳ này
4. Học không đúng chương trình đào tạo
📌Thời hạn gửi phản hồi: đến 12/01/2021 (mọi trường hợp phản hồi sau thời hạn này sẽ không được giải quyết). Văn phòng sẽ gửi kết quả phản hồi cho sinh viên sau 1 ngày làm việc kể từ lúc nhận được phản hồi.
📌 Link gửi phản hồi (sinh viên vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và các quy định có trong thông báo này trước khi gửi phản hồi, không gửi phản hồi khi các thông tin trong danh sách đã đúng): https://forms.gle/C1gF4kAvdvpMZYEm9