Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP & KIẾN TẬP]
[BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP & KIẾN TẬP] Thân gửi các bạn sinh viên nhóm lớp AV75, AV82 và AV84 (Chuyên ngành PPGD tiếng Anh). Khoa Ngoại ngữ thân mời các bạn buổi báo cáo chuyên đề dành cho kỳ thực tập và kiến tập sắp tới. Thông tin cụ thể như sau: Địa điểm: Phòng 601 cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: Từ 7:45 đến 11:00 ngày 04/01/2021. Đối tượng: Bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành PPGD tiếng Anh khóa 2017 và 2018. Trân trọng.