Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN tại Văn phòng khoa
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN tại Văn phòng khoa
1. Giấy chứng nhận hoàn thành Đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học
- Lê Vĩnh Thành - sinh viên K2018 ngành Ngôn ngữ Nhật
- Nguyễn Thị Thanh Tuyền - sinh viên khóa 2017 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Đỗ Hồng Ngọc- sinh viên khóa 2017 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Lăng Thị Kiều Linh - sinh viên khóa 2017 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Nguyễn Minh Đăng - sinh viên khóa 2018 ngành Ngôn ngữ Anh
- Võ Trường Tiến - sinh viên khóa 2018 ngành Ngôn ngữ Anh
- Trần Phúc Thiện- sinh viên khóa 2018 ngành Ngôn ngữ Anh
2.Giấy chứng nhận Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học EURÉKA lần XXII 2020
- Nguyễn Minh Đăng - sinh viên khóa 2018 ngành Ngôn ngữ Anh
- Võ Trường Tiến - sinh viên khóa 2018 ngành Ngôn ngữ Anh
3.Giấy khen sinh viên đạt thành tích cuối khóa học 2016 - 2020
- Huỳnh Ngọc Trung - sinh viên Liên thông ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2018
- Nguyễn Phương Anh - sinh viên Liên thông ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2018
- Lê Thị Phương Quyên - sinh viên khóa 2016 ngành Ngôn ngữ Anh
- Hồ Phương Chinh - sinh viên khóa 2016 ngành Ngôn ngữ Anh
- Nguyễn Ngọc Thảo Linh - sinh viên Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017
- Trần Đoàn Nhiên Hương - sinh viên Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017
- Nguyễn Thị Thiên Thanh- sinh viên Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017
- Huỳnh Gia Xuyên- sinh viên Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017
- Nguyễn Hoàng Ngọc Thủy- sinh viên Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017
THỜI GIAN NHẬN : 8h - 17h Từ Thứ 2 - Thứ 6 ( trừ các ngày nghỉ Lễ)
Tại văn phòng Khoa Ngoại ngữ ( phòng 503) - cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn phường Cô Giang Quận 1 TPHCM.