Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
Kế hoạch thực tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

Đợt thực tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 dành cho sinh viên hệ đại học khóa 2011;  sinh viên hệ văn bằng 2 lớp F22A và sinh viên các khóa cũ còn nợ môn thực tập tốt nghiệp.

Sinh viên tham gia thực tập chú ý theo dõi và thực hiện đúng theo kế hoạch.

Sinh viên xem kế hoạch thực tập TẠI ĐÂY

Sinh viên đăng ký đề tài thực tập và xin cấp giấy giới thiệu thực tập  vui lòng điền thông tin vào các bảng dưới đây: