Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu thực tập
Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp.
Nhật ký thực tập tốt nghiệp là bắt buộc thực hiện đối với sinh viên thực tập, được thu lại khi sinh viên nộp chuyên đề thực tập. Sinh viên phải điền đầy đủ các thông tin về thời gian thực tập, nội dung thực tập. Nhật ký thực tập có giá trị khi có đầy đủ chữ kí  của giảng viên hướng dẫn (tại mẫu dành cho giảng viên) và chữ kí của đại diện đơn vị thực tập, dấu mộc của đơn vị thực tập (tại mẫu dành cho đơn vị thực tập).
Vui lòng xem tại đây.