Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập học kỳ 1/14-15.

Sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và lịch gặp sinh viên thực tập TẠI ĐÂY.

Lịch gặp sinh viên thực tập sẽ được cập nhật thường xuyên dưới đây, số phòng ở cơ sở Võ Văn Tần sẽ được dán trước cửa văn phòng khoa (P210-97 VVT):

  • Thầy Phan Hiển Minh: gặp sinh viên lúc 9g00 ngày 03/10/2014 tại phòng 203- 97 Võ Văn Tần.
  • Thầy Ngô Thành Trung gặp sinh viên lúc 11g00 (lịch cũ là 9g00) ngày 27/09/2014 tại 97 VVT - P.209.
  • Cô Phạm Thu Hương gặp sinh viên lúc 11g00 ngày 27/09/2014 tại phòng A31 - 02 Mai Thị Lựu (lịch cũ 13g30 ngày 02/10).
  • Thầy Nguyễn Văn Thuận gặp SV lúc 17g30 ngày 01/10/2014 tại 97 Võ Văn Tần - P.308.
  • Cô Chung Thúy An thay đổi lịch gặp SV lúc 13g00 ngày 04/10/2014 tại 97 Võ Văn Tần - P.209 (lịch cũ 15g00 ngày 02/10/2014).
  • Cô Phan Quỳnh Trang thay đổi thời gian gặp SV vào lúc 14g00 ngày 01/10/2014 tại 97 Võ Văn Tần - P.308(lịch cũ là 15g00 ngày 02/10/2014).
  • Cô Phan Ngọc Thùy Như và Cô Nguyễn Như Ánh gặp SV lúc 8g00 ngày 02/10/2014 tại phòng 217- 97 Võ Văn Tần.
  • Thầy Nguyễn Quốc Việt gặp SV lúc 8g30 ngày 02/10/2014 tại phòng 217- 97 Võ Văn Tần.
  • Thầy Nguyễn Xuân Xuyên gặp SV lúc 15g00 ngày 03/10/2014 tại 97 Võ Văn Tần-P.217.
  • Thầy Huỳnh Thái Bảo thay đổi lịch gặp SV lúc 9g00 ngày 08/10/2014 tại 97 Võ Văn Tần (lịch cũ 15g00 ngày 10/10/2014).