Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Điều kiện tuyển sinh

 ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

KHOA XÃ HỘI HỌC-CÔNG TÁC XÃ HỘI-ĐÔNG NAM Á HỌC

Ngành đào tạo: Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á

1. Ngành Xã hội học: Ðào tạo Cử nhân Xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản, phương pháp luận về xã hội học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Sinh viên được đào tạo theo hướng chuyên sâu:

 • Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học có thể làm việc tại:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước: quản lý, chuyên viên tại các Ủy ban nhân dân các cấp.
 • Các tổ chức, đoàn thể xã hội: hội phụ nữ, thanh niên, chữ thập đỏ…
 • Chuyên viên tư vấn các lĩnh vực xã hội (hôn nhân và gia đình, trẻ em…)
 • Các doanh nghiệp: bộ phận quản trị nhân lực, chuyên gia quan hệ lao động, người trung gian hòa giải các tranh chấp trong công việc, bộ phận quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường…
 • Truyền thông: bộ phận quảng cáo, tổ chức sự kiện; các tòa soạn báo, đài truyền hình, đài phát thanh…
 • Các tổ chức phi chính phủ, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, lĩnh vực công tác xã hội, tác viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển (dự án giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống…), cung cấp các dịch vụ xã hội…
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các viện nghiên cứu.

Đối tượng tuyển sinhNgười đã tốt nghiệp PTTH và tương đương

Điều kiện tuyển sinh:  Tuyển sinh quốc gia theo kết quả kỳ thi quốc gia

               Các khối tuyển sinh:

                        A1 (Toán, Lý, Anh),

                        C (Văn, Sử, Địa),

                        D (Toán, Văn, Ngoại ngữ),

                        0 (Văn, Sử, Ngoại ngữ)

2. Ngành Công tác Xã hội: Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội, có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm và cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể làm việc tại:  các cơ sở xã hội, tổ chức xã hội, các chương trình phát triển cộng đồng liên quan đến các lĩnh vực cụ thể sau đây:

 • Cung ứng dịch vụ xã hội cho trẻ em, thanh niên và gia đình.
 • Làm công tác xã hội, công tác tham vấn trong trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp, hay phụ trách chuyên môn về công tác xã hội tại Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ; làm việc cho các cơ quan và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.
 • Quản lý, làm việc cho các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, tham gia các dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực phụ nữ, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, tham gia xây dựng các chương trình tín dụng tiết kiệm.
 • Huấn luyện và nghiên cứu về công tác xã hội, các vấn đề xã hội,  chính sách xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, vấn đề giáo dục  và  đào tạo.   
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các viện nghiên cứu.

Đối tượng tuyển sinhNgười đã tốt nghiệp PTTH và tương đương

Điều kiện tuyển sinh:  Tuyển sinh quốc gia theo kết quả kỳ thi quốc gia

Các khối tuyển sinh:

                  A1 (Toán, Lý, Anh),

                  C (Văn, Sử, Địa),

                  D (Toán, Văn, Ngoại ngữ),

                  0 (Văn, Sử, Ngoại ngữ)

3. Ngành Đông Nam Á học:  Đào tạo cử nhân Đông Nam Á học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; nắm vững kiến thức chuyên môn về khu vực Đông Nam Á có khả năng phân tích, đánh giá, nhận định các vấn đề liên quan đến khu vực, các quốc gia trong khu vực trong mối tương quan với Việt Nam, từ đó vận dụng vào công việc nghề nghiệp cụ thể và nhận diện các vấn đề trong bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, cũng như việc xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2015 và những năm tiếp theo, từ đó vận dụng vào công việc nghề nghiệp cụ thể.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học tốt nghiệp có thể làm việc tại:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước: Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Bảo tàng, Phòng Văn hóa – Thông tin ở các quận huyện, Ban Dân tộc, Chuyên viên ở các Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các công ty du lịch …
 • Làm việc tại các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi Chính phủ có hợp tác, quan hệ đối ngoại với các nước Đông Nam Á …
 • Có thể phụ trách công tác tư vấn, đối ngoại cho các doanh nghiệp của các nước Đông Nam Á tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại các nước Đông Nam Á.
 • Các doanh nghiệp: bộ phận hành chính văn phòng, bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận đối ngoại …
 • Truyền thông: bộ phận quảng cáo, bộ phận biên tập các chương trình văn hóa, du lich, thời sự, tổ chức sự kiện; các tòa soạn báo, đài truyền hình, đài phát thanh…
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các viện nghiên cứu.

Đối tượng tuyển sinhNgười đã tốt nghiệp PTTH và tương đương

Điều kiện tuyển sinh:  Tuyển sinh quốc gia theo kết quả kỳ thi quốc gia

Các khối tuyển sinh:

                   A1 (Toán, Lý, Anh),

                   C (Văn, Sử, Địa),

                   D (Toán, Văn, Ngoại ngữ),

                   0 (Văn, Sử, Ngoại ngữ)

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn