Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hợp tác trong nước

HỢP TÁC TRONG NƯỚC


Trong những năm qua, Khoa XHH-CTXH-ĐNAH đã có nhiều dự án, chương trình giảng dạy hợp tác với các tổ chức, cơ sở để cung cấp kiến thức và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như:


1. Chương trình định hướng nghề CTXH cho sinh viên

                          

2. Kỷ niệm 4 năm thành lập nhóm Happier tại bệnh viện Nhi Đồng 1

                                          

3. Liên kết với Học viện Phật giáo mở lớp Công tác xã hội

                                       


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn