Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN


NGÀNH XÃ HỘI HỌC

PGS.TS: Vũ Hữu Đức - Trưởng Khoa
Email: duc.vh@ou.edu.vn
 

Thạc sĩ: Lâm Thị Ánh Quyên - Phó trưởng Khoa

Nơi tốt nghiệp: Đại học Humboldt-Berlin và Hagen, CHLB Đức
Chuyên ngành: Xã hội học
Môn giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
 • Xã hội học đô thị
 • Xã hội học lối sống
 • Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: đô thị, lối sống, thanh niên
Email: quyen.lta@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
                                               
Tiến sĩ: Trần Tử Vân Anh - Trưởng Bộ môn

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Rheinische Friedrich-Wilhelms Bonn
Chuyên ngành: Xã hội học-Nghiên cứu phát triển
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
 • Lịch sử xã hội học
 • Nghiên cứu định tính
Lĩnh vực nghiên cứu: xã hội học môi trường
Email: anh.ttv@ou.edu.vn 
Tiến sĩ: Nguyễn Xuân nghĩa

Nơi tốt nghiệp: Đại Học Toulouse II, Cộng hòa Pháp
Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:

 • Xã hội học đại cương
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học
 • Nghiên cứu định tính
 • Xã hội học tôn giáo
Email: nghia.nx@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học


 
Thạc sĩ: Lê Minh Tiến
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Công Giáo Louvain
( L' Université Catholique de Louvain), Vương quốc Bỉ

Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
 • Xã hội học tội phạm
 • Thống kê xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết xã hội học, tội phạm, giáo dục
Email: tien.lm@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học
 

Thạc sĩ: Bùi Nhựt Phong

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
 • Xã hội học nông thôn
 • Chính sách xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: xã hội học nông thôn, chính sách xã hội
Email: phong.bn@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
Thạc sĩ: Đỗ Hồng Quân
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
 • Lịch sử xã hội học
 • Xã hội học truyền thông đại chúng
 • Xã hội học phát triển/phát triển học
Lĩnh vực nghiên cứu: phát triển học, nghèo đói và bất bình đẳng xã hội, truyền thông đại chúng, giới và phát triển
Email: quan.dh@ou.edu.vn/hongquanxhh@gmail.com
Lý lịch khoa học
    
 Thạc sĩ: Huỳnh Quốc Tuấn
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Nanhua, Đài Loan
Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu: 
Email: tuan.hq@ou.edu.vn 
 
 Thạc sĩ: Huỳnh Lê Anh Huy
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Nanhua, Đài Loan
Chuyên ngành: Xã hội học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Xã hội học đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu: 
Email: huy.hla@ou.edu.vn 
 
 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI                      

 
Thạc sĩ: Huỳnh Minh Hiền - P. Trưởng Bộ môn
Nơi tốt nghiệp: Trường Tohoku Fukushi, Sen Dai, Nhật Bản
Chuyên ngành: Công tác xã hội tổng quát
Lĩnh vực giảng dạy:
 • An sinh xã hội
 • Công tác xã hội với gia đình
 • Công tác xã hội với người cao tuổi
Lĩnh vực nghiên cứu: An sinh xã hội, công tác xã hội  với gia đình, công tác xã hội với người cao tuổi
Email: hien.hm@ou.edu.vn 
Lý lịch khoa học


 

Thạc sĩ: Tôn Nữ Ái Phương

Nơi tốt nghiệp: Đại học Oxford, Anh Quốc
Chuyên ngành: Giáo dục học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Phương pháp luận nghiên cứu trong công tác xã hội
 • Phương pháp biện hộ
 • Công tác xã hội với cá nhân
 • Quản lý dự án phát triển
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị công, quyền con người, giáo dục và quản lý giáo dục, nghèo đói, phát triển xã hội, quy hoạch môi trường và đô thị và các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội
Email: phuong.tna@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học
 


Thạc sĩ: Trần Thị Thanh Trà

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Sư phạm Tp HCM
Chuyên ngành: Tâm lý học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Tâm lý học đại cương
 • Tâm lý học phát triển
 • Tâm lý học xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý lâm sàng
Email: tra.ttt@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học 
       

Thạc sĩ: Phan Thị Mai Quyên

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Sư phạm Tp HCM
Chuyên ngành: Tâm lý học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Nhập môn khoa học giao tiếp
Lĩnh vực nghiên cứu: Tham vấn tâm lý
Email: quyen.ptm@ou.edu.vn 

NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

 

Tiến sĩ: Tào Văn Ân
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Ngữ Văn
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Lý luận văn học
 • Mỹ học
 • Tiếng việt thực hành
 • Văn hóa Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận văn học, Mỹ học, Tiếng Việt thực hành, Văn hóa Việt Nam
Email: an.tv@ou.edu.vn 
Thạc sĩ: Đàng Năng Hòa
Nơi tốt nghiệp: Ateneo de Manila University, Philippines
Chuyên ngành: Nhân học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Nhân học đại cương
 • Tôn giáo các nước Đông Nam Á
 • Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
 • Văn hóa Chăm ở khu vực Đông Nam Á
 • Phương pháp nghiên cứu thực địa
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Chăm và các dân tộc thiểu số ở miền Trung và Tây Nguyên, nhân học du lịch, âm nhạc dân tộc học (Ethnomusicology)
Email: hoa.dn@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học
 

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Kim Yến

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Văn hóa học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Văn hóa các nước Đông Nam Á
 • Văn hóa Việt Nam
 • Logic học
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Nam Á, Tư duy phản biện
Email: kyendna@gmail.com/yen.ntk@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Tâm Anh

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Văn hóa học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Lịch sử văn minh Thế giới
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Văn hóa Ấn Độ
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Đông Nam Á, Văn hóa Ấn Độ, Văn hóa Khmer
Email: anh.ntta@ou.edu.vn 
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ: Đặng Thị Quốc Anh Đào

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM
Chuyên ngành: Nhân học
Lĩnh vực giảng dạy:
 • Nhân học đại cương
 • Các tộc người ở Đông Nam Á
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa tộc người, mối quan hệ giữa
văn hóa tộc người và du lịch-tiếp cận nhân học du lịch
Email: dao.dtqa@ou.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
 KHỐI VĂN PHÒNG

 
Cử Nhân: Nguyễn Thái Linh
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Mở Tp HCM
Chuyên ngành: Xã hội học
Công việc:
Trợ lý đào tạo 
Email:
linh.nt@ou.edu.vn

 
Cử Nhân: Nguyễn Văn Lùng
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Mở Tp HCM
Chuyên ngành: Đông Nam Á học
Công việc: 
Trợ lý sinh viên
Email: 
lung.nv@ou.edu.vn
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM

      KHOA XHH-CTXH-ĐNA

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

MÃ GV

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

CHỨC DANH

HỌC
VỊ

EMAIL

LÝ LỊCH
(đính kèm)

1

GV266

Nguyễn Thị Nhẫn

GV

ThS

nguyenthinhan04@yahoo.com

Lý lịch 

2

GV050

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

ThS

anhnguyetpk@yahoo.com

Lý lịch 

3

XH020

Trương Trọng Hoàng

GVC

ThS

truongtronghoang@gmail.com

Lý lịch 

4

XH026

Lâm Hiếu Minh

BS

CK1

lamhieuminh@gmail.com

Lý lịch

5

XH021

Võ Minh Trung

 

ThS

vominhtrung76@gmail.com

Lý lịch 

6

GV478

Phạm Gia Trân

GVC

TS

phamgiatran4@gmail.com

Lý lịch 

7

XH018

Nguyễn Th. Diễm Hương

 

ThS

huongn74@gmail.com

Lý lịch 

8

GV476

Hà Văn Tác

GVCC

TS

tacqb@yahoo.com

Lý lịch

9

GV593

Phạm Như  Hồ

 

ThS

hophamnhu@yahoo.fr

Lý lịch 

10

XH027

Thạch Ngọc Yến

 

TS

yenvptv@gmail.com

Lý lịch 

11

XH024

Nguyễn Thị Minh

GV

ThS

minhminh111083@yahoo.com

Lý lịch

12

XH025

Nguyễn Võ Huệ Anh

GV

ThS

nguyenvohueanh@gmail.com

Lý lịch

13

XH055

Phạm Thanh Thôi

GV

ThS

thoicefurds@yahoo.com

 Lý lịch

14

XH054

Huỳnh Cát Dung

GV

ThS

dungch@upes.edu.vn

 Lý lịch

15

XH038

Nguyễn Kim Thanh

 

ThS

nguyenkimthanh2211@gmail.com

 Lý lịch

16

XH009

Bùi Nghĩa

GV

ThS

buinghia72@gmail.com

 Lý lịch

17

GV580

Nguyễn Khánh Trung

 

TS

Nk.trung@ired.edu.vn

 Lý lịch

18

XH050

Trương Thanh Chí

GV

ThS

truongthanhchi@gmail.com

 Lý lịch

19

GV003

Lê Chí An

GV

CN

lechian@yahoo.com

 Lý lịch

20

GV589

Lê Thị Mỹ Hiền

GV

ThS

hienmy@gmail.com

 Lý lịch

21

DN048

Phan Thị Hồng Xuân

PGS

PGS-TS

phanhxuan@yahoo.com

 Lý lịch

22

DN045

Nguyễn Quốc Vinh

GV

TS

quocvinhkcb@yahoo.com

 Lý lịch

23

DN100

Nguyễn Hữu Lộc

GV

ThS

loc_university@yahoo.com

 Lý lịch

24

DN043

Hoàng Văn Việt

PGS

TS

hvvietdph@yahoo.com

 Lý lịch

25

DN070

Hoàng Thị Thu Hà

CVC

ThS

hoangha1606@gmail.com

 Lý lịch

26

DN051

Lê Khắc Cường

GVC

TS

cuonglekhac@hcmussh.edu.vn

 Lý lịch

27

DN092

Nguyễn Thanh Tuấn

GV

ThS

tuanindo96@yahoo.com

 Lý lịch

28

DN065

Phan Anh Tú

GV

TS

phananhtu03@gmail.com

 Lý lịch 

29

DN104

Vũ Xuân Hương

 

ThS

tuymac@gmail.com

 Lý lịch

30

DN107

Bùi Hải Đăng

GV

TS

haidang2508@gmail.com

 Lý lịch

31

DN108

Lê Quang Đức

 

ThS

lequangduc@gmail.com

 Lý lịch

32

DN103

Lê Bá Vương

GV

ThS

lebavuong14@gmail.com

 Lý lịch

33

DN110

Nguyễn Chung Thủy

 

ThS

nguyenthuydhsp@gmail.com

 Lý lịch

34

GV234

Trần Thị Mai

PGS

TS

maitranthi@hcmussh.edu.vn

 Lý lịch

35

XH049

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

GV

ThS

hpdphat@gmail.com

 Lý lịch

36

DN106

Trần Thị  ThanhVân

PGS

TS

thanhvankhxh.sgu@gmail.com

 Lý lịch

37

QT344

Trần Phi Hoàng

GV

ThS

hoangtranphi1080@yahoo.com
hoang_vntourism@yahoo.com.vn

 Lý lịch

38

KI053

Nguyễn Thị Yên

GVC

ThS

ngtyen60@yahoo.com

 Lý lịchTHÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn