Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học của Khoa


HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO


Quyết định số 290/QĐ-ĐHM về việc thành lập Hội đồng tư vấn Khoa học và Đào tạo Khoa Xã hội học-Công tác xã hội- Đông Nam Á

1/TS. Lê Thị Thanh Thu, Phó hiệu trưởng trường Đại học Mở TP.HCM

Chủ tịch hội đồng

2/ThS. Lâm Thị Ánh Quyên, Phó Trưởng Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Phó Chủ tịch hội đồng

I/Nhóm ngành Xã hội học và Công tác xã hội

3/TS.Nguyễn Xuân Nghĩa, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

4/PGS-TS.Trần Hữu Quang, Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ

Ủy viên

5/TS.Thái Thị Ngọc Dư, Trường Đại học Hoa Sen TP.HCM

Ủy viên

6/TS.Nguyễn Bảo Thanh Nghi, Trưởng Bộ môn Xã hội học, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

7.TS. Thạch Ngọc Yến, Cộng tác viên Sở lao động-Thương binh-Xã hội TP.HCM

Ủy viên

8/ThS. Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Văn Hiến

Ủy viên

9/ThS. Lê Thị Mỹ Hiền, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

10/ThS. Doãn Thị Ngọc, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

11/ThS. Lê Minh Tiến, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

12/Ông Lê Chí An, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

13/ThS. Huỳnh Minh Hiền, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên Thư ký

II.Nhóm ngành Đông Nam Á học

14/PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Ủy viên

15/PGS.TS. Ngô Minh Oanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên

16/PGS.TS. Trần Thị Mai, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Ủy viên

17/TS. Phan Anh Tú, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Ủy viên

18/Th.S. Đặng Thị Quốc Anh Đào, Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên Thư ký

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn