Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học giảng viên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI

Các công trình do Khoa ký kết hợp tác

 

Số thứ tự

Năm

Tên công trình

Nhóm/Người thực hiện

Tổ chức liên kết

Ghi chú

1

1994

- Tìm hiểu các gia đình có hoàn cảnh khó khăn: nghiên cứu tình huống một số gia đình trẻ đường phố tại TPHCM

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Đỗ Văn Bình, Tống Thanh Vân

World Vision, Child Hope

Đã nghiệm thu

2

1995

- Trẻ em lao động tại Quận 8, TPHCM ,

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Nhẫn

World Vision

Đã in thành sách

3

1996

- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thất học, bỏ học của trẻ em 5 xã ven biển Huyện An Biên, An Minh, tỉnh Kiên giang

Nguyễn Xuân Nghĩa(cb), Lê Chí An, Trương Minh Đức

DRC

Đã in thành sách

4

1997

- Tìm hiểu việc hội nhập trẻ em hồi hương không người đi kèm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Maryanne Loughry, Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Lê Chí An

DRC

Đã in thành sách

5

1997

- Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp cho trẻ em và thanh thiếu niên nghèo tại TPHCM

Tập thể khoa Phụ Nữ Học

Huynh Đệ VN-Canada

Đã tổ chức Hội thảo

6

1998

- Trẻ em bị lạm dụng tình dục tại TPHCM

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Nguyễn Thị Nhẫn

World Vision

Đã in thành sách

7

1998

- Góp ph ần nghiên cứu các cộng đồng đô thị: yếu t ố cấu thành và động thái xã hội

Thái Thị Ngọc Dư, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Gia Trân

Enda

Đã nghiệm thu

8

1998

- Trẻ em khuyết tật và gia đình (tại quận 8 – TPHCM)

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Lê Chí An

World Vision

Đã nghiệm thu

9

1999

- Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng đồng

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb), Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Chí An

Radda Barnen

Đã in thành sách

10

1999

- Giáo dục giới tính trong thanh thiếu niên TPHCM

Phạm Gia Trân, Đỗ Văn Bình, Lê Tự Phương Chi

Ford Foundation

Đã nghiệm thu

11

2000

- Quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em

Nguyễn Xuân Nghĩa

Radda Barnen

Đã in thành sách

12

2000

- Đào tạo, nghiên cứu và thực hành công tác xã hội tại Việt Nam

Tập thể Khoa Phụ nữ học

Radda Barnen

Đã in thành sách

13

2000

- Lao động nữ nhập cư tại TPHCM

Thái Thị Ngọc Dư, Nguyễn Xuân Nghĩa

British Council

Đã nghiệm thu

14

2001

Bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ (Quận 1 & Bình Chánh, TPHCM)

Nguyễn Thị Thu Hà (cb)

Enda

Đã nghiệm thu

15

2004

Đánh giá nhu cầu trẻ em nghèo nhập cư (F.17, Gò vấp)

Nguy ễn Thị Nhận

CWS

Đã hoàn thành

16

2005

Khảo sát chăm sóc Người có H tại Tp HCM

Trung tâm Thực hành Công tác Xã hội

World Vision

Đã hoàn thành

17

2007

Lượng giá chương trình đào tạo nhân viên xã hội cộng đồng

Lê Thị Mỹ Hiền (cb)

Phạm Phi Anh

SDRC

Đã hoàn thành

18

2010

Nhu cầu việc làm của thanh niên trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Huyện Cao Lãnh và TP cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lâm Thị Ánh Quyên

Trần Tử Vân Anh

Trường

Đã nghiệm thu

19

2010

Kỷ yếu Hội thảo Chăm sóc Người Cao tuổi

Tập thể Khoa XHH&CTXH

Trường ĐH Mở Tp HCM-

Trường ĐH TOHOKU, Nhật

Đã in thành sách

 Các công trình/bài viết của giảng viên Khoa

1.    1. Thầy Nghĩa

http://sites.google.com/site/butkyxahoihoc/cong-trinh-va-bai-viet/nguyen-xuan-nghia

2.   2. Thầy Tiến:

http://sites.google.com/site/butkyxahoihoc/cong-trinh-va-bai-viet/le-minh-tien

3.   3. Thầy Quang:

http://sites.google.com/site/butkyxahoihoc/cong-trinh-va-bai-viet/tran-huu-quang

4.   4. Cô Dư

http://sites.google.com/site/butkyxahoihoc/cong-trinh-va-bai-viet/thai-thi-ngoc-du

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn