Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức; Nghiên cứu khoa học Sinh viên
Thông báo phê duyệt danh mục đề tài sinh viên đề xuất tham gia cuộc thi "SVNCKH" cấp Trường năm học 2016-2017

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học thông báo đến quý GV, CBVC và sinh viên về việc phê duyệt danh mục đề tài sinh viên đề xuất tham gia cuộc thi "SVNCKH" cấp Trường năm học 2016-2017 và để xuất các hướng nghiên cứu trọng tâm.

Quý GV, CBVC và sinh viên quan tâm vui lòng tham khảo các nội dung đính kèm để rõ hơn thông tin chi tiết.

2016-1335-QD-dexuatdetai.pdf

2016-1335-DM-dexuatdetai.pdf

2016-202-de-xuat-cac-huong NCTT.pdf


Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học