Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Thông tin hội thảo; Tin tức; Thông báo
Hội thảo Khoa học quốc gia: "Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam"

Kính chào Quý Thầy/Cô các đơn vị và các Anh/Chị Trợ lý Khoa,

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học trân trọng chuyển tiếp đến Quý đơn vị thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam" được tổ chức vào ngày 23/11/2018 tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết và phiếu đăng ký tham dự xin vui lòng xem file đính kèm.